Energy Panel Debate in Welshpool

Action for Renewables organised a panel debate on Energy held last night in Welshpool. The panel was chaired by Adrian Ramsey, Chief Executive of the Centre for Alternative Technology and featured Jane Dodds, the prospective Liberal Democrat candidate for...

Dadl Ynni yn y Trallwng

Wnaeth “Gweithredu dros Ynni Adnewyddadwy” trefnu dadl panel ar Ynni a gynhaliwyd neithiwr yn y Trallwng. Roedd y panel ei gadeirio gan Adrian Ramsey, Prif Weithredwr y Ganolfan Dechnoleg Amgen ac roedd yn cynnwys Jane Dodds, ymgeisydd y Democratiaid...

Awel Aman Tawe confirmed as latest members

One of Wales’ most established and well-known campaigning energy agencies, Awel Aman Tawe, has become the latest member of RenewableUK Cymru. Perhaps most famous for the long-standing attempt to develop a community-owned windfarm, Awel Aman Tawe has also been...

Cadarnhaodd Awel Aman Tawe fel aelodau diweddaraf

Mae un o asiantaethau ynni sefydledig ac adnabyddus Cymru, Awel Aman Tawe, wedi dod yn aelod diweddaraf o RenewableUK Cymru. Efallai yn fwyaf enwog am yr ymgais hirsefydlog i ddatblygu fferm wynt sy’n eiddo i’r gymuned, Awel Aman Tawe hefyd wedi bod yn...

Welsh Government updates register of wind projects

The Welsh Government has today updated its register of onshore wind projects which are in planning, consented or operational. In the ‘smaller’ windfarm category of 5 to 50MW, there are 435MW awaiting determination, 253MW consented and 426MW operational....