07968 798 315 / 07815 550 983 [email protected]

Diweddariadau Llywodraeth Cymru cofrestr o brosiectau gwynt

Mae Llywodraeth Cymru wedi diweddaru ei rhestr o prosiectau ynni gwynt sydd yn cynllunio, caniatad neu wethiredol. Yn y categori fferm wynt ‘llai’ o 5 i 50MW, mae 435MW aros am benderfyniad, cydsynio 253MW a 426MW weithredol. Mae’r categori fawr o...

Croeso cynnes i’n aelod newydd, YnniGwynt Cymru

RenewableUK Cymru yn falch iawn o groesawu YnniGwynt Cymru, adatblygwr bach lleol o wynt ar y tir, i’w aelodaeth. YnniGwynt Cymru yw datblygwr lleol sydd รข’r nod o gefnogi cymunedau lleol a pherchnogion tir yng Nghonwy ac o gwmpas drwy ddatblygiadau gwynt....

Windpower Wales welcomed as a member

RenewableUK Cymru is delighted to welcome Windpower Wales, a small local developer of onshore wind, to its membership. Windpower Wales is a locally based developer which aims to support local communities and landowners in and around Conwy through wind developments....

Energy tickets going quicker than an electron down a wire

Not quite true, but energy events in Wales are indeed seeing a fast take-up. The forthcoming Montgomeryshire energy debate was a sell-out in less than a week, and the Wales Green Building Marketplace has seen 5% of the free tickets grabbed with more than 95 days to...

Tocynnau ynni yn mynd yn gyflymach nag electron i lawr gwifren

Ddim yn hollol wir, ond mae digwyddiadau ynni yng Nghymru yn wir yn gweld lot o ddirddordeb. Mae’r ddadl ar ynni Sir Drefaldwyn sydd ar ddod yn gwerthu allan mewn llai nag wythnos, ac mae’r Marchnad Adeilad Gwyrdd Cymru wedi gweld 5% o’r tocynnau am...