07968 798 315 / 07815 550 983 [email protected]

Mae un o asiantaethau ynni sefydledig ac adnabyddus Cymru, Awel Aman Tawe, wedi dod yn aelod diweddaraf o RenewableUK Cymru.

Efallai yn fwyaf enwog am yr ymgais hirsefydlog i ddatblygu fferm wynt sy’n eiddo i’r gymuned, Awel Aman Tawe hefyd wedi bod yn allweddol wrth gynnwys cymunedau lleol yn y newid yn yr hinsawdd, trwy raglen o gelfyddydau a barddoniaeth.

Dan McCallum, Rheolwr y Awel Aman Tawe, oedd enillydd teilwng o’r wobr Eiriolwr Eithriadol yng Ngwobrau Ynni Cymru Werdd 2014.

Wrth sôn am yr aelod newydd, dywedodd David Clubb:

“Rwyf wedi adnabod Dan am bron i ddeng mlynedd, ac mae wedi bod yn ymgyrchydd diflino ac yn rhagorol ar gyfer ynni adnewyddadwy ac ymwybyddiaeth newid hinsawdd. Awel Aman Tawe yn haeddu cydnabyddiaeth eang am y gwahaniaeth y mae wedi’i wneud i’r gymuned leol, ac ar gyfer yr enghraifft mae’n darparu mewn arweinyddiaeth gymunedol ar lefel y DU.”