07968 798 315 / 07815 550 983 [email protected]

Wnaeth “Gweithredu dros Ynni Adnewyddadwy” trefnu dadl panel ar Ynni a gynhaliwyd neithiwr yn y Trallwng. Roedd y panel ei gadeirio gan Adrian Ramsey, Prif Weithredwr y Ganolfan Dechnoleg Amgen ac roedd yn cynnwys Jane Dodds, ymgeisydd y Democratiaid Rhyddfrydol Sir Drefaldwyn yn yr etholiad cyffredinol nesaf, Glyn Davies, yr Aelod Seneddol Ceidwadol yn eistedd dros sir Drefaldwyn, a Simon Thomas, Aelod o’r Cynulliad Plaid Cymru dros Ganolbarth a Gorllewin Cymru. Gyda dros gant o bobl yn y gynulleidfa roedd hwn yn ddigwyddiad a fynychwyd yn dda iawn ac yn ddiddorol iawn. Gan ymateb i gwestiynau gan y gynulleidfa bob aelod o’r panel yn amlinellu eu gwahanol safbwyntiau ar faterion sy’n wynebu Cymru a’r system ynni UKS o niwclear a ffracio i gwynt a grid.

Mae llunia ar gael yma ac mae yna recordiad o’r digwyddiad ar gael yma, fod yn ymwybodol ei fod yn ffeil fawr.