Cymru yn symud gam yn nes at wynt arnofiol ar y môr

Erebus, prosiect gwynt arnofiol arloesol Cymru yn sicrhau trwydded forolMae RenewableUK Cymru wedi croesawu’r newyddion bod Blue Gem Wind wedi cael trwydded forol ar gyfer ei brosiect Erebus, ychydig oddi ar arfordir Sir Benfro.Mae Blue Gem Wind yn fenter ar y cyd...

Buddsoddiad a newid yn hanfodol ar gyfer Cymru sero net

RenewableUK Cymru yn ymateb i newyddion am gau prosiect ynni’r llanw yng ngogledd CymruDywedodd Jessica Hooper, Cyfarwyddwr RenewableUK Cymru:“Mae’n siomedig clywed y bydd Nova Innovation yn rhoi’r gorau i’w brosiect ynni llanw yng ngogledd Cymru. Unwaith eto,...

Croesewir targedau ynni adnewyddadwy newydd

Croesewir targedau ynni adnewyddadwy newydd 24 Ionawr 2023 Mae RenewableUK Cymru wedi croesawu cyhoeddiad Llywodraeth Cymru ei bod am i 100 y cant o anghenion trydan Cymru ddod o ffynonellau ynni adnewyddadwy erbyn 2035. Mae’r cyhoeddiad wedi’i gynnwys yn ymgynghoriad...