Croesewir targedau ynni adnewyddadwy newydd

Croesewir targedau ynni adnewyddadwy newydd 24 Ionawr 2023 Mae RenewableUK Cymru wedi croesawu cyhoeddiad Llywodraeth Cymru ei bod am i 100 y cant o anghenion trydan Cymru ddod o ffynonellau ynni adnewyddadwy erbyn 2035. Mae’r cyhoeddiad wedi’i gynnwys yn ymgynghoriad...

Ynni adnewyddadwy a’r chweched Senedd

Ynni adnewyddadwy a’r chweched Senedd 11 Mawrth, 2021 Mae Rhys Jones, Cyfarwyddwr RenewableUK Cymru, yn rhannu ei farn ar ynni adnewyddadwy yng Nghymru a’r chweched Senedd. Nid wyf yn gefnogwr o faniffestos cyn yr etholiad. Maent yn tynnu sylw oddi wrth yr...

Plygio’r bwlch rhwng y rhywiau mewn pynciau STEM

Plygio’r bwlch rhwng y rhywiau mewn pynciau STEM 26 November, 2020 Wrth i ni nodi #UKWindWeek, un o’r pethau y mae RenewableUK Cymru yn canolbwyntio arno yw’r ffyniant posibl yn y diwydiant gwynt ar y môr yng Nghymru, a sut y gall elwa ar hyn. Her...