Mae Pleidiau Gwleidyddol Cymru yn mynd benben â Hustings Grŵp Rhwydwaith Ynni Rhithwir

30

Mawrth, 2021

Ddydd Iau 22 Ebrill o hanner dydd – 1.30pm bydd RenewableUK Cymru ac Arup yn cynnal Hustings Grŵp Rhwydwaith Ynni Rhithwir. Bydd ymgeiswyr o’r pleidiau gwleidyddol allweddol yng Nghymru yn dweud wrthym beth yn eu barn nhw ddylai fod y prif flaenoriaethau ar gyfer tymor nesaf y Senedd er mwyn galluogi adferiad gwyrdd ac adeiladu Cymru sero net.

Bydd:

Lyr Gruffydd – Plaid Cymru
Huw Irranca-Davies – Welsh Labour
William Powell – Welsh Liberal Democrats
Helen Westhead – Green Party
TBC – Welsh Conservatives

Rhys Wyn Jones, Cyfarwyddwr RenewableUK Cymru a David Brown, Cynlluniwr Cyswllt yn Arup, fydd yn cynnal yr hystings.

I gadw’ch lle, e-bostiwch [email protected] ac byddwn yn anfon dolen atoch i’r digwyddiad.

Welsh Political Parties go head to head for Virtual Energy Network Group Hustings

30

March, 2021

On Thursday 22 April from 12 noon – 1.30pm RenewableUK Cymru and Arup will be hosting a Virtual Energy Network Group Hustings.  Candidates from the key political parties in Wales will be telling us what they think the main priorities for the next Senedd term should be to enable a green recovery and build a net zero Wales.

We’ll be joined by:

Llyr Gruffydd – Plaid Cymru
Huw Irranca-Davies – Welsh Labour
William Powell – Welsh Liberal Democrats
Helen Westhead – Green Party
TBC – Welsh Conservatives

The hustings will be hosted by Rhys Wyn Jones, Director of RenewableUK Cymru and David Brown, Associate Planner at Arup.

To reserve your place, please email [email protected] and we will send you a link to the event.