RenewableUK Cymru yn ymateb i newyddion am gau prosiect ynni’r llanw yng ngogledd Cymru

Dywedodd Jessica Hooper, Cyfarwyddwr RenewableUK Cymru:

“Mae’n siomedig clywed y bydd Nova Innovation yn rhoi’r gorau i’w brosiect ynni llanw yng ngogledd Cymru. Unwaith eto, gwelwn sut y mae diffyg seilwaith grid digonol yn rhwystro gallu prosiectau ynni adnewyddadwy i symud ymlaen, sy’n hanfodol ar gyfer ein gallu i leihau ein dibyniaeth ar danwydd ffosil a hybu ein sicrwydd ynni yma yng Nghymru.

“Cafodd cyfyngiadau grid hefyd eu nodi fel rhwystr i ynni adnewyddadwy mewn ‘Deep Dive’ a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru y llynedd. Mae ymgynghoriad ar y gweill gan Lywodraeth Cymru ar hyn o bryd ar dargedau ynni adnewyddadwy uchelgeisiol, y byddwn yn ymateb iddynt. Byddwn yn gweithio gyda’n haelodau, Llywodraeth Cymru, y Grid Cenedlaethol, a’r cwmnïau dosbarthu rhwydwaith cysylltiedig i nodi a lobïo am y buddsoddiad a’r newid disgwyliedig y mae angen iddynt ddigwydd er mwyn galluogi prosiectau ynni adnewyddadwy i gael eu defnyddio ar y cyflymder sy’n ofynnol i gyflawni. ein huchelgeisiau sero net yma yng Nghymru.”