Cenin Group; innovators extraordinaire

Cenin Group are one of the most successful renewable energy companies in Wales, despite the activity being a side product of their main business activity of producing low-carbon, high-sustainability cement. Based at Stormy Down, the company has used renewable energy...

Grwp Cenin; arloeswyr anghyffredin

Grwp Cenin yw un o’r cwmnïau ynni adnewyddadwy mwyaf llwyddiannus yng Nghymru, er gwaethaf y gweithgaredd fod yn gynnyrch ochr eu prif weithgarwch busnes o gynhyrchu carbon-isel, sment uchel-cynaladwyedd. Wedi’i leoli yn Stormy Down, mae’r cwmni wedi...

Community and economic benefits register for Wales

In April 2014 Welsh Government launched the Wales Community Benefits Register. This was a very important step for the renewable energy sector; it enabled project developers, owners and community groups to submit information on the money that was circulating in the...

Cofrestr o fuddiannau cymunedol ac economaidd i Gymru

Ym mis Ebrill 2014, lansiodd Llywodraeth Cymru y gofrestr o fuddiannau cymunedol ac economaidd i Gymru. Roedd hwn yn gam pwysig iawn i’r sector ynni adnewyddadwy; ei fod yn galluogi datblygwyr prosiectau, perchnogion a grwpiau cymunedol i gyflwyno gwybodaeth ar...