07968 798 315 / 07815 550 983 [email protected]

Grwp Cenin yw un o’r cwmnïau ynni adnewyddadwy mwyaf llwyddiannus yng Nghymru, er gwaethaf y gweithgaredd fod yn gynnyrch ochr eu prif weithgarwch busnes o gynhyrchu carbon-isel, sment uchel-cynaladwyedd.

Wedi’i leoli yn Stormy Down, mae’r cwmni wedi defnyddio ynni adnewyddadwy i leihau costau gweithredu a’r ôl troed carbon eu cynnyrch. Mae’r ochr ynni wedi dod yn hynod lwyddiannus, gyda 750 kW o ffotofoltaidd gosod, a datblygiadau cyfredol yn cynnwys tyrbin gwynt a threulio anaerobig.

Cenin Renewables Site

Maent yn parhau i arloesi, ac yn ymchwilio i’r posibilrwydd o ymgorffori storio ynni yn eu systemau.

Ddim yn fodlon â datblygu arbenigedd yr ochr cynhyrchu ynni, Cenin hefyd wedi ennill enwogrwydd fel y cynnal balch o dŷ garbon-negatif cyntaf y DU (neu ‘ynni-positif), sy’n dyblu fel eu swyddfeydd.

Solcer HouseCenin yw’r aelodau diweddaraf RenewableUK Cymru, y corff masnach ar gyfer pob sector ynni – ac eithrio tanwydd ffosil a niwclear – yng Nghymru.

Wrth siarad am Cenin, dywedodd David Clubb:

“Cenin yn enghraifft wych o ragoriaeth ym mhob math o ynni. Beth oedd yn sideline diddorol i’w prif gynnyrch wedi dod yn rhan greiddiol o’u busnes. Rydym yn falch iawn o allu gweithio gyda hwy i gefnogi eu gweithgareddau busnes, a lledaenu eu enghraifft o arfer gorau ledled Cymru. ”

RenewableUK Cymru yn gweithio’n galed i wella proffidioldeb ei aelodau, sydd wedi eu lleoli ledled y DU ond â diddordebau ynni yng Nghymru. Os ydych am gael gwybod mwy am aelodaeth, ffoniwch y swyddfa ar 02920 347840.