On the EU Referendum result

The people of Wales have spoken. In a closely-matched contest, the vote for ‘Leave’ was 52.5%, with 47.5% wanting to ‘Remain’. Just five of the twenty-two local authority areas voted to remain. In response to the vote, the First Minister,...

Ar y canlyniad Refferendwm UE

Mae pobl Cymru wedi siarad. Mewn cystadleuaeth agos-cyfateb, y bleidlais ar gyfer ‘Gadael’ oedd 52.5%, gyda 47.5% sydd am ‘Aros’. Dim ond pump o’r ardaloedd ddau ddeg dau awdurdod lleol wedi pleidleisio i aros. Mewn ymateb i bleidlais, y...

Mabey Bridge; back from the dead?

Mabey Bridge Renewables, the Chepstow-based manufacturer of steel products, appears to be gearing up for business again. According to reports in Offshore Wind Biz, the Liberty House Group, which is a global organisation boasting manufacturing facilities in Wales and...

Mabey Bridge; yn ôl oddi wrth y meirw?

Mae Mabey Bridge Renewables, y gwneuthurwr sy’n seiliedig ar Cas-gwent o gynnyrch dur, yn ymddangos i fod yn paratoi ar gyfer busnes eto. Yn ôl adroddiadau yn y Offshore Wind Biz, mae’r Liberty House Group, sy’n sefydliad byd-eang brolio cyfleusterau...