Mae Mabey Bridge Renewables, y gwneuthurwr sy’n seiliedig ar Cas-gwent o gynnyrch dur, yn ymddangos i fod yn paratoi ar gyfer busnes eto. Yn ôl adroddiadau yn y Offshore Wind Biz, mae’r Liberty House Group, sy’n sefydliad byd-eang brolio cyfleusterau gweithgynhyrchu yng Nghymru a’r Alban, wedi prynu’r is-adran o Mabey Bridge. Rydym yn deall bod cyn weithwyr Mabey Bridge yn cymryd rhan yn y strwythur rheoli newydd.

Mabey Bridge Renewables yn anafu o ansicrwydd yn y farchnad ynni gwynt yn dilyn newidiadau i’r mecanwaith cefnogi ynni adnewyddadwy. Mae’n ymddangos bod y farchnad ar gyfer gwynt ar y môr yn ddigon bywiog i ysgogi ffatri gweithgynhyrchu ychwanegol, mewn stori a allai fod yn bositif ar gyfer de ddwyrain Cymru.

Screenshot (2)

Dywedodd Prif Weithredwr RenewableUK, Hugh McNeal:

“Mae hyn yn newyddion gwych ac mae’n dangos sut y gall y diwydiant adnewyddadwy ddarparu marchnad ar gyfer dur a gynhyrchir ym Mhrydain. Mae twf ynni adnewyddadwy yn y DU yn gyfle enfawr i fusnesau Prydain, gan fod y galw mawr am ddur o ansawdd wedi cynyddu.”

Dywedodd David Clubb, Cyfarwyddwr RenewableUK Cymru:

“Rydym yn falch o weld bod y gallu i weithgynhyrchu yng Mabey Bridge, a gymerodd lawer o flynyddoedd i adeiladu i fyny, efallai fod yn ôl yn cael eu defnyddio yn fuan. Mae angen i’r diwydiant ynni adnewyddadwy cydrannau o ansawdd da, ac ardal hon o Gymru mae angen swyddi o ansawdd da. Mae’r addasrwydd yn berffaith.”