Renewable Wales; 2 week countdown

With just under two weeks to go until Wales’ premier energy event, Renewable Wales, we thought you’d like to read the Foreword to the programme, penned by our Director, David Clubb. Enjoy – and see you on the 16th! Foreword Although the big news so...

Renewable Wales; 2 wythnos i fynd

Gydag ychydig llai na dwy wythnos i fynd tan prif ddigwyddiad ynni Cymru, Renewable Wales, roeddem yn meddwl yr hoffech chi ddarllen y Rhagair i’r rhaglen, a ysgrifennwyd gan ein Cyfarwyddwr, David Clubb. Mwynhewch – a welwch ar y 16eg! Rhagair Er bod y...