If climate change is so damaging, why curtail our response?

Leading scientists agree that the accord signed in Paris at COP21 was a very helpful step towards a sustainable world, but confirm that we are still on track for a +3.5°C world under current policy – which would mean the melting of a huge amount of global ice,...

A yw’r dull hinsawdd y DU rhagrithiol?

Gwyddonwyr blaenllaw yn cytuno bod y cytundeb a lofnodwyd ym Mharis yn COP21 yn gam defnyddiol iawn tuag at fyd cynaliadwy, ond yn cadarnhau ein bod yn dal i fod ar y trywydd iawn ar gyfer byd +3.5 °C o dan y polisi presennol – a fyddai’n golygu y toddi...

Local authorities – disappointing on renewables

The Minister for Natural Resources, Carl Sargeant, has recently written to local authorities reminding them of their duty to support the move to a low-carbon society, and in particularly their obligation to facilitate the take-up of small and medium-scale renewable...

Awdurdodau lleol – siomedig ar ynni adnewyddadwy

Y Gweinidog dros Adnoddau Naturiol, Carl Sargeant, wedi ysgrifennu’n at awdurdodau lleol yn eu hatgoffa o’u dyletswydd i gefnogi’r symudiad i gymdeithas carbon isel, ac yn enwedig eu rhwymedigaeth i hwyluso’r gwaith sy’n manteisio ar ynni...

Renewable energy for our Future Generations

The Welsh Government is currently consulting on the indicators which will be used to determine whether Wales is moving in a favourable direction for the well-being of our future generations. The consultation closes on 11th January, and we have submitted our opinion...