Ynni adnewyddadwy ar gyfer Cenedlaethau’r Dyfodol

Ar hyn o bryd mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar y dangosyddion a ddefnyddir i benderfynu a Cymru yn symud i gyfeiriad ffafriol ar gyfer y lles cenedlaethau’r dyfodol. Daw’r ymgynghoriad i ben ar 11 Ionawr, ac yr ydym wedi cyflwyno ein barn y dylai...

Welcome to National Trust – our latest member

We are delighted to welcome the National Trust Wales to our list of members. The National Trust have demonstrated time and again their pioneering spirit in the energy sector, and have scooped a wide range of awards as a result, including the Outstanding Advocate in...

Croeso i Ymddiriedolaeth Genedlaethol – ein haelod diweddaraf

Rydym yn falch iawn o groesawu Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru at ein rhestr o aelodau. Mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol wedi dangos dro ar ôl tro eu ysbryd arloesol yn y sector ynni, ac wedi ennill ystod eang o ddyfarniadau o ganlyniad, gan gynnwys yr...