Carl Sargeant; Minister with a vision

Working in the energy sector in Wales is like waiting for the proverbial bus. Seemingly years standing around, and then everything happens at once. Barely pausing to catch his breath following a legislative marathon of the Planning Bill and Environment Bill, Carl...

Carl Sargeant; Gweinidog sydd â gweledigaeth

Gweithio yn y sector ynni yng Nghymru yn debyg aros am y bws diarhebol. Blynyddoedd yn sefyll o gwmpas, ac yna mae popeth yn digwydd ar yr un pryd. Prin oedi i ddal ei anadl ar ôl marathon deddfwriaethol y Bil Cynllunio a Bil yr Amgylchedd, mae Carl Sargeant wedi...

Mae Llywodraeth Cymru heddiw yn cyflwyno Bil yr Amgylchedd (Cymru), y golofn olaf mewn cyfres o fesurau deddfwriaethol wedi’u cynllunio i wella rheolaeth a gwarchod amgylchedd naturiol ac adeiledig Cymru. Bu ymgyrch weithredol i annog Llywodraeth Cymru i gynnwys...

The Environment (Wales) Bill

The Welsh Government is today introducing the Environment (Wales) Bill, the final pillar in a series of legislative measures designed to improve the management and protection of Wales’ natural and built environment. There has been an active campaign to encourage the...

New Government, new opportunity?

The General Election has produced a clear victory for the Conservatives, and as the new – or existing – Ministers prepare for their portfolios, they have an opportunity to galvanise the green energy sector, in order to safeguard and increase the tens of...