21st May – your chance to influence a Renewable Wales

Yesterday we published the surprising news that despite having one of the best per-capita renewable energy resources in Europe, Wales is currently the worst-performing country in terms of meeting 2020 targets for generation of renewable energy. Wales has wonderful...

Wales; worst in Europe for renewables

Eurostat recently published renewable energy statistics, showing that the UK was the furthest behind meeting its 2020 renewable energy targets out of any EU country. The UK doesn’t publish sub-national figures for renewable energy in total – just for...

Cymru; gwaethaf yn Ewrop ar gyfer ynni adnewyddadwy

Eurostat cyhoeddi ystadegau ynni adnewyddadwy yn ddiweddar, sy’n dangos bod y DU oedd y pellaf y tu ôl i gyrraedd ei thargedau 2020 ynni adnewyddadwy allan o unrhyw wlad yn yr UE. Nid yw’r DU yn cyhoeddi ffigurau is-genedlaethol ar gyfer ynni adnewyddadwy...

DECC passes Public Inquiry decision to the next Parliament

In a brief update on the Mid Wales Public Inquiry, DECC today announced that “We expect decisions to be made early in the next Parliament”. This additional delay to the determination of the onshore wind projects and associated infrastructure...