RenewableUK launches General Election Manifesto

RenewableUK, the trade body for wind and marine renewable energy technologies, has launched its manifesto for the 2015 General Election. The document focuses on energy security, cost, economic impact and environmental benefits, and is available to read...

RenewableUK yn lansio Maniffesto Etholiad Cyffredinol

RenewableUK, y corff masnach ar gyfer technolegau ynni adnewyddadwy morol gwynt ac, wedi lansio ei maniffesto ar gyfer yr Etholiad Cyffredinol 2015. Mae’r ddogfen yn canolbwyntio ar ddiogelwch ynni, cost, effaith economaidd a manteision amgylcheddol, ac mae ar...

RenewableUK Cymru wins award for Welsh in the Workplace

RenewableUK Cymru has won the Welsh in the Workplace category in the Institute of Welsh Affairs Inspire Wales Awards 2014. The award was presented at a ceremony in Cardiff City Hall on Friday 20 June. Sara Powell-Davies, communications manager at RenewableUK Cymru,...