RenewableUK Cymru yn falch i gyhoeddi fod Cynllun Rheoli Traffig Strategol (sTMP) ar gyfer Ffermydd Gwynt Canolbarth Cymru ar gael i’w lawrlwytho nawr. Mae taflen ffeithiau, sy’n rhoi crynodeb cryno o’r llwybrau trafnidiaeth,hefyd yn cyd-fynd รข’r sTMP.

Mae’r dogfennau ar benllanw nifer o astudiaethau trafnidiaeth a phrosiectau a arweinir gan RenewableUK Cymru ac mae wedi golygu gweithio agos gyda datblygwyr ffermydd gwynt, Awdurdodau Lleol, gwasanaethau heddlu ac Asiantaethau Priffyrdd yng Nghymru a Lloegr. Mae’r dogfennau hyn hefyd wedi cael eu cymeradwyo gan Lywodraeth Cymru.

I lawrlwytho’r sTMP cliciwch yma. (English version only)

I lawrlwytho’r daflen ffeithiau cliciwch yma. (fersiwn Cymraeg)