07968 798 315 / 07815 550 983 [email protected]

RenewableUK Cymru yn ennill gwobr ar gyfer y Gymraeg yn y Gweithle

RenewableUK Cymru wedi ennill y categori Cymraeg yn y Gweithle yn y Sefydliad Materion Cymreig Gwobrau Ysbrydoli Cymru 2014. Cyflwynwyd y wobr mewn seremoni yn Neuadd y Ddinas Caerdydd Ddydd Gwener 20 Mehefin. Dywedodd Sara Powell-Davies,rheolwr cyfathrebu yn...

Wales ups its game in energy data provision

The Welsh Government today published its ‘Low Carbon Energy Baseline Survey’. Covering electricity and heat, this document is a useful resource for energy practitioners, and will provide a robust baseline for measuring future improvement. Commenting on the...

Cymru yn gwella ei gêm yn y ddarpariaeth data ynni

A gyhoeddwyd heddiw Llywodraeth Cymru ei ‘Arolwg Llinell Sylfaen Ynni Carbon Isel’. Cwmpasu trydan a gwres, mae’r ddogfen hon yn adnodd defnyddiol ar gyfer ymarferwyr ynni, a bydd yn darparu llinell sylfaen gadarn ar gyfer mesur gwelliant yn y...

RenewableUK Cymru welcomes launch of Onshore Good Practice Guide

Today we welcome the launch of the “Local Supply Chain Opportunities in Onshore Wind – Good Practice Guide” published by RenewableUK. The Good Practice Guide takes companies right through each phase of developing an onshore wind farm in detail. It explains how...