RenewableUK, y corff masnach ar gyfer technolegau ynni adnewyddadwy morol gwynt ac, wedi lansio ei maniffesto ar gyfer yr Etholiad Cyffredinol 2015.

Mae’r ddogfen yn canolbwyntio ar ddiogelwch ynni, cost, effaith economaidd a manteision amgylcheddol, ac mae ar gael i’w ddarllen yma.

RUKGeneralElection2015