RenewableUK Cymru yn croesawi olwg newydd ar gyfer blog YnniCymru

YnniCymru blog – golwg newydd Yma yn RenewableUK Cymru, rydym wedi bod yn gweithio ar steil ein blog, YnniCymru. Wrth i’r blog yn parhau i dyfu rydym yn meddwl ei bod yn hen bryd i dacluso pethau i fyny.   Gyda YnniCymru denu tua 800 o darllenwyr y...

RenewableUK Cymru unveils new look for YnniCymru blog

YnniCymru blog – a new look Here at RenewableUK Cymru we have been working on giving our blog, YnniCymru, a little revamp. As the blog continues to grow we thought it was about time to smarten things up.   With YnniCymru attracting on average 800 views a...

Wales ‘trundling’ along in renewable heat

Wales continues to trundle along with its trend in terms of ‘per capita’ renewable heat as a proportion of the British total, according to the latest DECC Renewable Heat Incentive (RHI) statistics. Back in November 2012, Wales accounted for 11% of all...

Cymru yn dangos ychydig o welliant yn y gwres adnewyddadwy

Mae Cymru yn parhau â’i duedd o ran gwres ‘y pen’ adnewyddadwy fel cyfran o’r cyfanswm Prydeinig, yn ôl yr ystadegau ‘Renewable Heat Incentive’ (RHI) DECC diweddaraf. Yn ôl ym mis Tachwedd 2012, roedd Cymru yn cyfrif am 11%...

Onshore wind just became a political football

The Conservative Party has today fired the starting pistol in a race with Ukip to see who can be the most hostile to onshore wind. It’s politically risky, as survey after survey shows that onshore wind is one of the most popular forms of energy (see here for UK...