Ynni gwynt newydd dod yn pêl-droed wleidyddol

Mae’r Blaid Geidwadol wedi tanio pistol cychwyn mewn ras gyda Ukip i weld pwy all fod y rhai mwyaf elyniaethus tuag at gwynt ar y tir. Mae’n beryglus yn wleidyddol, fel y mae arolwg ar ôl arolwg yn dangos bod gwynt ar y tir yn un o’r mathau mwyaf...

Cofrestru ar agor ar gyfer Cynhadledd Flynyddol RenewableUK Cymru

Mae cofrestru yn awr yn agored ar gyfer y gynhadledd ac arddangosfa flynyddol RenewableUK Cymru, sy’n cael ei gynnal yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd ar ddydd Iau 1 Mai. Noddir y digwyddiad gan Lywodraeth Cymru. Bydd y Prif Weinidog, Carwyn Jones AC, yn rhoi ei farn...

Registration now open for RenewableUK Cymru Annual Conference

Registration is now open for the RenewableUK Cymru annual conference and exhibition, which takes place in Cardiff City Hall on Thursday 1 May. The event is sponsored by the Welsh Government. First Minister, Carwyn Jones AM will be giving his view of the renewable...