YnniCymru blog – golwg newydd

Yma yn RenewableUK Cymru, rydym wedi bod yn gweithio ar steil ein blog, YnniCymru.

Wrth i’r blog yn parhau i dyfu rydym yn meddwl ei bod yn hen bryd i dacluso pethau i fyny.

Ynnicymru Homepage

 

Gyda YnniCymru denu tua 800 o darllenwyr y mis creu, mae blog sy’n  hawdd ei ddarllen yn bwysig iawn.

Mae gan y cynllun newydd partiau newydd fel y llithrydd mawr ar yr tudalen hafan, sy’n tynnu sylw at y straeon ac yn ymddangos mewn ffordd glir a syml.

Mae’r cynnwys fwy neu lai yr un fath, gydag opsiynau i ddewis rhwng y categorïau ac yn edrych yn ôl dros fis penodol.

I fynd ynghyd â’r yr arddull a symlach, mae’r logo wedi cael ei ail-gynllunio mewn steil llawer fwy daclur. Cadw gyda’r thema werdd y tagline hefyd wedi cael ei hychwanegu at y logo.

ynnicyrmu

 

 

 

Rydym yn gobeithio y byddwch yn hoffi’r YnniCymru newydd. Dywedwch wrthym beth yw’ch barn!