Wynebau newydd yn RenewableUK Cymru

Mae RenewableUK Cymru wedi penodi Cyfarwyddwr a Chyfarwyddwr Cynorthwyol newydd.Jessica Hooper yw’r Cyfarwyddwr newydd ac mae Manon Kynaston yn ymgymryd â rôl Cyfarwyddwr Cynorthwyol. Mae’r merched yn ymuno â RenewableUK Cymru o Ynni Morol Cymru. Mae hyn...

New faces at RenewableUK Cymru

RenewableUK Cymru has appointed a new Director and Assistant Director.  Jessica Hooper is the new Director and Manon Kynaston takes up the role of Assistant Director.  The women join RenewableUK Cymru from Marine Energy Wales.  This means there is now an all female...