RUK Cymru to chair consultation support seminar on the NDF

RenewableUK Cymru will be hosting a working session to discuss the NDF as it relates to the development of renewable energy on October 18th The NDF is Welsh Government’s 20-year plan for Wales up to 2040.  It aims to cover the big issues important to Wales’ success,...

RUKCymru i gadeirio seminar cynorthwyo ar yr FfDC

Fe fydd  RenewableUK Cymru yn cynnal sesiwn waith i drafod yr FfDC fel y mae’n ymwneud â datblygu ynni adnewyddadwy ar Hydref 18fed Yr NDF yw cynllun 20 mlynedd Llywodraeth Cymru ar gyfer Cymru hyd at 2040.  Ei nod yw ymdrin â’r materion mawr sy’n bwysig i...