Renewable energy could create a ‘zero carbon’ Wales

In a report published today, “Net Zero: The UK’s contribution to stopping global warming”, the UK Committee on Climate Change has recommended that the Welsh Government should legislate for at least a 95% reduction in all greenhouse gas emissions against the 1990...

Gall ynni adnewyddol creu Gymru ‘Carbon sero’

Mewn adroddiad a gyhoeddwyd heddiw, “Net Zero: Cyfraniad y DU i atal cynhesu byd-eang”, mae Pwyllgor y DU ar Newid Hinsawdd wedi argymell y dylai Llywodraeth Cymru ddeddfu ar gyfer o leiaf 95% o ostyngiad yn yr holl allyriadau nwyon tŷ gwydr yn erbyn llinell sylfaen...