Llywodraeth Cymru yn lansio Strategaeth Effeithlonrwydd Ynni

Llywodraeth Cymru unwaith eto wedi cadarnhau ei ymrwymiad i gynaliadwyedd gyda lansiad ei Strategaeth Effeithlonrwydd Ynni. Wrth sôn am y strategaeth, dywedodd Sara Powell-Davies, Rheolwr Cyfathrebu yn RenewableUK Cymru: “Effeithlonrwydd ynni yw’r ffordd...

Welsh Government launches Energy Efficiency Strategy

Welsh Government has again reaffirmed its commitment to sustainability with the launch of its Energy Efficiency Strategy. Commenting on the strategy, Sara Powell-Davies, Communications Manager at RenewableUK Cymru, said: “Energy efficiency is the most cost effective...

Mae arloesedd yn allweddol i Sector Adeiladu Gwyrdd Cymru

Mae tua 100 o bobl a gasglwyd yn y Marriott Caerdydd ar ddydd Mercher 10 Chwefror i glywed arbenigwyr o’r gyfran sector adeiladu gwyrdd  eu barn yn yr ail blynyddol Marchnad Adeiladu Werdd Cymru, a drefnwyd gan RenewableUK Cymru a noddwyd gan Lywodraeth Cymru....

Innovation is key to Welsh Green Building Sector

Around 100 people gathered in the Cardiff Marriott on Wednesday 10 February to hear experts from the green building sector share their views at the second annual Wales Green Building Marketplace, which was organised by RenewableUK Cymru and sponsored by Welsh...

Green innovation, as long as it’s not a tidal lagoon?

Lord Bourne today lauded the idea of Green Innovation at the Cleantech Innovate event, seemingly unaware of the irony of making the call for investment the day after adding at least six months to the possibility of work starting on the Swansea Bay Tidal Lagoon....