More renewables in Wales

The Welsh Government’s latest statistics on renewable energy make interesting reading. The report, titled ‘Low Carbon Energy Generation in Wales’, is an update of the original ‘baseline’ study of 2013, and shows considerable improvement...

Mwy o ynni adnewyddadwy yng nghymru

Ystadegau diweddaraf Llywodraeth Cymru ar ynni adnewyddadwy yn ddeunydd darllen diddorol. Mae’r adroddiad, sy’n dwyn y teitl ‘Low Carbon Energy Generation in Wales’, yn ddiweddariad o’r astudiaeth ‘llinell sylfaen’ gwreiddiol...

Wales hammered again

Amber Rudd has rejected another windfarm in Wales. This time it was the turn of local developers, Mynydd Y Gwynt Ltd, to experience the consequences of the UK Government’s decision-making in energy. The rejection of the 85MW windfarm brings the total of wind...

Morthwylio cymru eto

Amber Rudd wedi gwrthod fferm wynt arall yng Nghymru. Y tro hwn roedd y troad datblygwyr lleol, Mynydd y Gwynt Cyf, i brofi natur fympwyol o wneud penderfyniadau Llywodraeth y DU ym maes ynni. Mae gwrthod y fferm wynt 85MW yn dod â’r cyfanswm prosiectau gwynt a...

Carl Sargeant does it again

Not content with being a vocal supporter for all renewable energy – including onshore wind – and steering through ground-breaking legislation on the Environment and for the Well-Being of Future Generations, the Minister for Natural Resources has pulled...