Gofynnom ni, dywedasoch wrthym

Gofynnom ni, dywedasoch wrthym 26 mis Ebrill, 2018 Mae’r canlyniadau yn dod o arolwg rhanddeiliaid RenewableUK Cymru eleni. Dywedodd pob un o’r aelodau RenewableUK Cymru a holwyd y byddent yn argymell aelodaeth i gydweithiwr a dywedodd 91 y cant bod yn...

We asked, you told us

We asked, you told us 26 April, 2018 The results are in from this year’s RenewableUK Cymru stakeholder survey.¬† All of the RenewableUK Cymru members surveyed¬† said they would recommend membership to a colleague and 91 per cent said being a member helps them to...

Welsh Government backs smart energy event

Welsh Government backs smart energy event 12 April, 2018 We are once again delighted to announce the headline sponsor for Smart Energy Wales conference and exhibition in July, is Welsh Government. Sponsoring the event for the fourth successive year, Welsh...

Llywodraeth Cymru yn cefnogi digwyddiad ynni clyfar

Llywodraeth Cymru yn cefnogi digwyddiad ynni clyfar 12 mis Ebrill, 2018 Yr ydym unwaith eto yn falch iawn o gyhoeddi pennawd noddwr cynhadledd ac arddangos Smart Energy Wales ym mis Gorffennaf, yw Llywodraeth Cymru. Gan noddi’r digwyddiad ar gyfer y bedwaredd...