Wales & West; y cyfleustodau smartaf

Wales & West; y cyfleustodau mwyaf smart 30 mis Ionawr, 2018 Mae RenewableUK Cymru yn falch o gyhoeddi mai noddwr cyntaf Cynhadledd Smart Energy Cymru 2018 yw Wales & West Utilities. Mae gan Wales & West Utilities (WWU) gysylltiad cryf รข’r...

Wales & West; the smartest utility

Wales & West; the smartest utility 30 January, 2018 RenewableUK Cymru is pleased to announce that the first sponsor of the 2018 Smart Energy Wales Conference is confirmed as Wales and West Utilities. Wales & West Utilities (WWU) have a strong association with...

Smart Energy Wales tickets on sale

Smart Energy Wales tickets on sale 23 January, 2018 Lesley Griffiths, Cabinet Secretary for Energy, Planning & Rural Affairs, will be headlining this year’s Smart Energy Wales on 4 July in Cardiff. The programme is still being finalised but also confirmed is...

Tocynnau Smart Energy Wales ar werth

Tocynnau Smart Energy Wales ar werth 23 Ionawr, 2018 Bydd Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig, yn arwain at Ynni Smart Cymru eleni y 4ydd Gorffennaf yng Nghaerdydd. Mae’r rhaglen yn dal i gael ei gwblhau ond hefyd...