Welsh alliance calls for wind support

Welsh alliance calls for wind support 29 November, 2017 An alliance of eleven organisations in Wales is today calling for greater UK Government support for onshore wind and solar energy. The Welsh Government statement by Lesley Griffiths, Cabinet Secretary for Energy,...

Mae cynghrair Cymru yn galw am gefnogaeth gwynt

Mae cynghrair Cymru yn galw am gefnogaeth gwynt 29 Tachwedd, 2017 Mae cynghrair o un ar ddeg o fudiadau yng Nghymru heddiw yn galw am gefnogaeth bellach gan Lywodraeth y DU ar gyfer ynni gwynt ar y môr ac ynni’r haul. Mae datganiad Llywodraeth Cymru gan Lesley...

Wales’ worthy winners

The 2017 winners of the Wales Green Energy Awards were today announced at the awards lunch and ceremony in Cardiff Bay. This was the fifth time the awards have been awarded, with competition as high as ever. We are hugely grateful to the sponsors of the awards;...

Enillwyr teilwng Cymru

Cyhoeddwyd heddiw’r enillwyr 2017 o Wobrau Ynni Gwyrdd Cymru yng nghinio a seremoni gwobrau Bae Caerdydd. Dyma’r pumed tro y dyfarnwyd y gwobrau, gyda chystadleuaeth mor uchel ag erioed. Rydym yn hynod ddiolchgar i noddwyr y gwobrau; Knights Brown,...