Welsh Government sets out renewable asks

Ken Skates, the Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure, recently wrote to his counterpart in the UK Government, Greg Clarke, in response to the Green Paper on ‘Building our Industrial Strategy’. The letter is highly supportive of the renewable...

Mae Llywodraeth Cymru yn nodi ceisiadau adnewyddadwy

Gwnaeth Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Seilwaith, ysgrifennu at ei gymheiriaid yn Llywodraeth y DU, Greg Clarke, mewn ymateb i’r Papur Gwyrdd ar ‘Adeiladu ein Strategaeth Ddiwydiannol’. Mae’r llythyr yn gefnogol iawn...

August 2017 newsletter

Meeting with Cabinet Secretary David Clubb and Emma Pinchbeck of RenewableUK were joined by representatives of Vattenfall and Innogy Renewables for a meeting with the Cabinet Secretary for Environment & Rural Affairs, Lesley Griffiths. The meeting was productive....

A new partnership for onshore wind in Wales

A competitive tender to pursue onshore wind development at Alwen Forest on the Conwy/Denbighshire border has been won by Innogy and Community Energy Wales. The news was broken by Renews, and has been confirmed by sources close to the project proposal. The Renews...

Partneriaeth newydd am ynni gwynt yng Nghymru

Enillodd Innogy a Community Energy Wales dendr cystadleuol i ddilyn datblygiad gwynt ar y tir yng Nghoedwig Alwen ar ffin Conwy / Sir Ddinbych. Cafodd y newyddion ei thorri gan Renews, ac fe’i cadarnhawyd gan ffynonellau yn agos at gynnig y prosiect. Mae’r...