Wales & West Utilities; cwmni smart iawn

Rydym yn falch iawn i cyhoeddi y bydd Wales & West Utilities yn noddi sesiwn Smart Storio yn y gynhadledd 2017 Ynni Smart Cymru, a gynhelir yng Nghaerdydd ar 4ydd o Hydref. Mae’r digwyddiad, sydd bellach yn ei drydedd flwyddyn, yn denu siaradwyr pennawd ar...

Wales & West Utilities; a very smart company

We are delighted to announce that Wales & West Utilities will be sponsoring the Smart Storage session in the 2017 Smart Energy Wales conference, which takes place in Cardiff on 4th October. The event, now in its third year, attracts headline speakers from across...