New category announced for 2016 Wales Green Energy Awards

A new category has been introduced to the 2016 Wales Green Energy Awards.  For the first time, there is now a Best Agricultural Renewable Energy Project, which celebrates the farmer, agricultural organisation or developer that has supported the most innovative or...

NRW a big winner from renewables

Natural Resources Wales, the environmental custodian and regulator for Wales, benefits hugely from renewable energy developments on its estate. In a written question to the Minister, Janet Haworth asked how much income had been received from tourism, and how much from...

NRW a big winner from renewables

Natural Resources Wales, the environmental custodian and regulator for Wales, benefits hugely from renewable energy developments on its estate. In a written question to the Minister, Janet Haworth asked how much income had been received from tourism, and how much from...

CNC – enillydd mawr o ffynonellau adnewyddadwy

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru, ceidwad a rheoleiddiwr amgylcheddol o Gymru, yn budd-daliadau hynod o ddatblygiadau ynni adnewyddadwy ar ei hystâd. Mewn cwestiwn ysgrifennu at y Gweinidog, gofynnodd Janet Haworth faint o incwm wedi ei dderbyn oddi wrth dwristiaeth, a...