Wales Energy Statistics

Welsh Government has published energy production and consumption figures for 2013, these are available here. RenewableUK Cymru welcomes the Welsh Government’s publication of detailed statistics relating to Wales energy needs and production and the contribution...

Renewable energy policy is great for Europe

The European Environment Agency has today published a report – “Renewable energy in Europe” – which describes some of the benefits which have arisen from the growing green economy since 2005. Greenhouse gas emissions in 2012 would have been 7%...

Polisi ynni adnewyddadwy yn wych ar gyfer Ewrop

Mae Asiantaeth yr Amgylchedd Ewropeaidd wedi cyhoeddi adroddiad heddiw – “Ynni adnewyddadwy yn Ewrop” – sy’n disgrifio rhai o’r manteision sydd wedi deillio o’r economi werdd sy’n tyfu ers 2005. Byddai Allyriadau nwyon...