RenewableUK Cymru yn croesawu Mesur Cynllunio

RenewableUK Cymru, y gymdeithas fasnach sy’n cynrychioli diwydiant ynni adnewyddadwy yng Nghymru, wedi croesawu cyflwyniad heddiw o’r Mesur Cynllunio gan Lywodraeth Cymru. Dywedodd Sara Powell-Davies, Rheolwr Cyfathrebu yn RenewableUK Cymru: “Mae gan...

RenewableUK Cymru welcomes Planning Bill

RenewableUK Cymru, the trade association representing the renewable energy industry in Wales, has welcomed today’s introduction of the Planning Bill by Welsh Government. Sara Powell-Davies, Communications Manager at RenewableUK Cymru said: “Wales has enormous...

Wales showcases expertise in Manchester

Welsh companies are travelling ‘en masse’ to Manchester for this year’s RenewableUK Annual Conference. A group of around 20 companies are being represented under the auspices of the Welsh Government economic development brand, an activity which...

Cwmnïau o Gymru i gael ei harddangos ym Manceinion

Cwmnïau o Gymru yn teithio ‘yn llu’ i Fanceinion ar gyfer Cynhadledd Flynyddol RenewableUK eleni a gynhelir rhwng 11 a 13 Tachwedd. Mae grŵp o tua 20 o gwmnïau yn cael eu cynrychioli o dan nawdd y brand datblygu economaidd Llywodraeth Cymru, yn weithgaredd...