Mae Ynni Dyfodol Cymru yn ôl – a dwbl y maint!

Mae RenewableUK Cymru yn falch iawn o gyhoeddi y bydd Clwstwr y Môr Celtaidd yn partneru â ni fel y Noddwr Platinwm i ddarparu Ynni Dyfodol Cymru yn ICC Cymru yng Nghasnewydd ar 9 – 10 Tachwedd. Mae noddwyr eraill yn cynnwys RWE, Mainstream, Ocean Winds, EDF, Ørsted,...

Future Energy Wales is back – and double the size!

RenewableUK Cymru is delighted to announce the Celtic Sea Cluster will be partnering with us as the Platinum Sponsor to deliver Future Energy Wales in the ICC Wales in Newport on 9 – 10 November. Other sponsors include RWE, Mainstream, Ocean Winds, EDF, Ørsted,...