Milford Haven – the future is renewable

Milford Haven – the future is renewable 22 December, 2020 RenewableuK Cymru, the trade association for the renewable energy industry, has welcomed the Port of Milford Haven as its latest member.  Milford Haven is the UK’s largest energy port and has...

Cynlluniau ar gyfer combo gwynt a storio newydd yn Ne Cymru

Cynlluniau ar gyfer combo gwynt a storio newydd yn Ne Cymru 17 Rhagfyr, 2020 Mae RES, un o ddatblygwyr ynni adnewyddadwy mwyaf blaenllaw’r byd, wedi cyflwyno cais i’r Arolygiaeth Gynllunio ar gyfer ei Fferm Wynt Ogmore Uchaf a’i phrosiect storio...

Plans for new wind and storage combo in South Wales

Plans for new wind and storage combo in South Wales 17 December, 2020 RES, one of the world’s leading renewable energy developers, has submitted an application to the Planning Inspectorate for its Upper Ogmore Wind Farm and energy storage project. The proposal has...