Wales’ biggest windfarm – generating jobs

Vattenfall’s Pen y Cymoedd windfarm has been officially opened today by Carwyn Jones, First Minister of Wales, with Vattenfall’s CEO also in attendance. The First Minister stated that wind power is “a key part of our efforts to build a sustainable...

Fferm wynt mwyaf Cymru – cynhyrchu swyddi

Mae fferm wynt Vattenfall Pen y Cymoedd wedi cael ei agor yn swyddogol heddiw gan Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru, gyda Phrif Weithredwr Vattenfall hefyd yn bresennol. Dywedodd y Prif Weinidog fod pŵer gwynt yn “rhan allweddol o’n hymdrechion i adeiladu...