Wind energy; even better than we thought!

A team of academics at Edinburgh University has carried out an in-depth study of the contribution of wind energy to greenhouse gas (GHG) emissions in the UK. The paper is published in Energy Policy as an open access (free) publication. In contrast to other existing...

Ynni gwynt. Mae’n well nag yr ydym yn meddwl

Mae tîm o academyddion ym Mhrifysgol Caeredin wedi cynnal astudiaeth fanwl o’r cyfraniad ynni gwynt at nwyon tŷ gwydr (GHG) yn y DU. Mae’r papur yn cael ei gyhoeddi yn Polisi Ynni fel mynediad agored cyhoeddiad (am ddim). Yn wahanol i astudiaethau eraill...

Tea with award-winners

The 2016 winner of the Wales Green Energy Awards for the public sector, Natural Resources Wales, formally accepted their award from the category sponsor, Freshwater. Freshwater have a long association with the awards, and are active in the energy sector in Wales,...

Te efo enillwyr-gwobrau

Enillydd 2016 o Wobrau Ynni Cymru Werdd ar gyfer y sector cyhoeddus, derbyniodd Cyfoeth Naturiol Cymru, yn ffurfiol eu gwobr gan y noddwr categori, Freshwater. Mae ganddo Freshwater gysylltiad hir gyda’r gwobrau, ac maent yn weithgar yn y sector ynni yng...

Renewables hub created in London

Our friends at the Solar Trade Association have signed a lease to share accommodation with our colleagues at our head office in London. The move creates a shared space with two of the UK’s most influential energy trade bodies, and will lead to closer working...