Fracking popularity plumbs new depths

The responsibility for carrying out the DECC opinion tracker on energy in the UK has transferred to BEIS, and the latest results confirm recent trends, with the popularity of renewable energy and nuclear on the increase, and the public support for fracking hitting its...

Poblogrwydd o ffracio wedi mynd i ddyfnderoedd newydd

Mae’r cyfrifoldeb am gynnal yr tracker barn DECC ar ynni yn y DU wedi trosglwyddo i BEIS, ac mae’r canlyniadau diweddaraf yn cadarnhau tueddiadau diweddar, gyda phoblogrwydd ynni adnewyddadwy a niwclear ar gynnydd, a’r cefnogaeth y cyhoedd i ffracio...

ASau yn galw am gostau niwclear yn cael eu pennu i gwynt ar y tir

Mae adroddiad heddiw gan y Pwyllgor Materion Cymreig yn galw am eglurder ynghylch costau Wylfa Newydd yn newyddion calonogol ar gyfer y sector ynni adnewyddadwy. Mae’r adroddiad 48-tudalen yn gwneud nifer o argymhellion, gan gynnwys: Mae’r Llywodraeth yn...

MPs call for costs of nuclear to be pegged to onshore wind

Today’s report from the Welsh Affairs Committee calling for clarity about the costs of Wylfa Newydd is encouraging news for the renewables sector. The 48-page report makes a number of recommendations, including: The Government negotiates a strike price for Wylfa...

What cost new electricity generation in the UK?

Tidal Lagoon Power has this week published an authoritative study which aims to compare the full life-cycle costs of electricity generating projects, in order to inform people about the real costs of electricity generation. The analysis and report, carried out by...