Mae RWE, cynhyrchydd pŵer mwyaf Cymru, yn partneru â gweithredwr porthladd mwyaf y DU, Associated British Ports (ABP) a phorthladd ynni mwyaf y DU, Porthladd Aberdaugleddau, i ymchwilio i ehangu cyfleusterau porthladdoedd i gefnogi piblinell o prosiectau gwynt arnofiol ar raddfa gigawat yn y Môr Celtaidd.

Gan gydweithio o dan Femorandwm Cyd-ddealltwriaeth (MoU) bydd arweinwyr y diwydiant yn ymchwilio i’r potensial ar gyfer trawsnewid seilwaith yn ABP Port Talbot a Doc Penfro yn ganolbwyntiau ar gyfer cynhyrchu, cydosod a llwytho tyrbinau gwynt arnofiol a sylfeini uwch-dechnoleg, sy’n teithio i’r Celtic. Môr, yn ogystal â gweithrediad fel y bo’r angen & gallu cynnal a chadw. Mae’r cydweithrediad yn dangos ymrwymiad mawr gan y tri chwmni i rannu gwybodaeth ac arbenigedd, i gefnogi twf diwydiannol ehangach a buddsoddiad yng Nghymru.

Dywedodd Rhys Wyn Jones, Cyfarwyddwr RenewableUK Cymru:

“Mae hwn yn ddatblygiad cyffrous.  Yn y pen draw, mae trosi potensial enfawr gwynt arnofiol yn y Môr Celtaidd a’r DU yn dibynnu ar olwg glir ymhlith darpar fuddsoddwyr o gyfres o brosiectau sy’n gwreiddio datblygiad y gadwyn gyflenwi hyd at raddfa fasnachol lawn.  Bydd hyn yn drwy ymdrech gydweithredol strategol rhwng chwaraewyr allweddol ond, yn hollbwysig, bydd hefyd angen alinio ymatebion prydlesu, cydsynio ac ymatebion grid ar draws ardaloedd perthnasol o’r DU.”

Mae rhagor o wybodaeth am y Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth ar gael yma.