Rhoi dyfodol ynni Cymru ar y bwrdd

25

November, 2021

Bydd ffigyrau blaenllaw o’r diwydiant ynni adnewyddadwy yn ymgynnull yn ICC Cymru heddiw ar gyfer cynhadledd ac arddangosfa Future Energy Wales.

Wedi’i noddi gan RWE, mae Future Energy Wales yn dod ag arbenigwyr ac academyddion ynghyd i adolygu sut mae Cymru yn symud tuag at ddod yn genedl sero net.

Bydd Lee Waters, y Dirprwy Weinidog dros Newid Hinsawdd, yn rhoi’r brif araith wleidyddol, pryd y bydd yn myfyrio ar ei ymweliad diweddar â COP26 a’i berthnasedd i Gymru ynghyd â rhoi blas ar rai o’r materion y mae’n eu harchwilio fel rhan o ei ‘Deep Dive’ i rwystrau i ynni adnewyddadwy. Yn ymuno â Mr Waters yn y sesiwn gyntaf bydd Tom Glover, Cadeirydd Gwlad y DU yn RWE, sef prif noddwr y digwyddiad. Y siaradwyr eraill yn y sesiwn gyntaf yw Dr Christina Demski o Brifysgol Caerdydd a Helen Westhead o Arup.

Bydd yr ail sesiwn yn canolbwyntio ar seilwaith ynni ar gyfer sero net ac yn cael ei noddi gan ymgynghorwyr cynllunio, LUC. Bydd siaradwyr o LUC, Prifysgol Caerdydd, ITPEnergised ac Ofgem yn siarad am sut rydym yn cydbwyso’r angen am uwchraddiadau enfawr i’n seilwaith ynni â phobl a’r amgylchedd.

Bydd sesiwn olaf y dydd yn edrych ar sut mae Cymru yn ei gosod ei hun fel cynnig deniadol ar gyfer buddsoddi mewn ynni mewn byd ôl-Brexit ac ôl-bandemig. Yn siarad yn y sesiwn hon bydd cynrychiolwyr o Ripple Energy, Milford Haven Port, Blue Gem Floating Wind a Industry Wales.

Dywedodd Tom Glover:

“Fel generadur ynni adnewyddadwy mwyaf Cymru’, mae RWE yn chwarae rhan flaenllaw wrth helpu’r wlad i wireddu ei huchelgais sero net. Bydd y dechnoleg werdd yr ydym yn buddsoddi ynddi yn cefnogi swyddi newydd, medrus iawn, yn creu cyfleoedd cadwyn gyflenwi, ac yn helpu i fod o fudd i gymunedau ledled y wlad.

“Fel diwydiant rhaid i ni barhau i ymateb i her sero net a pharhau i wthio i chwilio am ffyrdd y gallwn gynhyrchu ynni glanach a rhatach. Rwy’n edrych ymlaen at gwrdd â fy nghydweithwyr yn y diwydiant yn Future Energy Wales i siarad am yr hyn y gallwn ei wneud i barhau i godi’r bar. ”

Dywedodd Rhys Wyn Jones, Cyfarwyddwr RenewableUK Cymru:

“Rwy’n falch iawn o allu croesawu cynrychiolwyr yn ôl yn bersonol ar gyfer y gynhadledd hon. Mae’r diwydiant yng Nghymru ar groesffordd – ac mae angen i ni symud yn gyflym a gweithredu cynllun i Gymru harneisio’r buddion economaidd y mae ynni adnewyddadwy cost isel, di-garbon yn eu cynnig. “