Mae RenewableUK Cymru a Cynnal Cymru wedi cyhoeddi rhestr fer Gwobrau Academi Gynaliadwy 2019 – yn dathlu rhagoriaeth cynaliadwyedd, arloesedd ac arweinyddiaeth o bob rhan o Gymru.

Dewiswyd 24 yn y rownd derfynol ar draws wyth categori gan ein panel beirniaid arbenigol i fynd drwodd i’r bleidlais gyhoeddus.

OND NAWR EICH TRO CHI YW HI I DWEUD EICH DWEUD!

Bydd y bleidlais gyhoeddus yn cyfrif tuag at 60% o’r sgôr gyffredinol a chyhoeddir yr enillwyr mewn seremoni wobrwyo yn Stadiwm y Principality yng Nghaerdydd ddydd Iau 28 Tachwedd.

Gobeithio y cewch eich ysbrydoli gan bob un o’n 24 sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol a chymerwch amser i bleidleisio dros eich ffefrynnau ym mhob categori.

Mae bleidlais y cyhoedd yn cau ddydd Mercher 06 Tachwedd.

Dyma’r rhestr fer:

Ynni Adnewyddadwy Eithriadol – Noddir gan Lywodraeth Cymru

 • BCB International Ltd – FIREDRAGON fel tanwydd solet cynaliadwy wedi’i seilio ar Ethanol
 • Innogy – Fferm Wynt Mynydd y Gwair
 • Egni Coop – Solar sy’n eiddo i’r gymuned

Menter Gymdeithasol Eithriadol

 • Credu Charity Ltd – Rhaglen Gwyddoniaeth ac Addysg Arfordirol SeaQuest
 • Lloriau Greenstream
 • Menter Gymdeithasol RCMA – Bwyd Go Iawn! Bywyd go iawn!

Busnes Cynaliadwy

 • Y Llyfrgell Patrwm Digidol – ffasiwn hygyrch, gynaliadwy i bawb
 • Distyllfa Dyfi – Dod â chynhyrchu gin yn agos at adref
 • Adlewyrchiad Oseng-Rees – tu mewn artisan a gosodiadau pensaernïol

Cymuned Gynaliadwy – EDF Noddedig

 • Cymuned Gynaliadwy ym Mhrifysgol Met Caerdydd
 • O dan y Bont – Materion Ieuenctid Milford
 • Recycle4charity – Gofal, Rhannu a Rhoi Sir Benfro

Addysg neu Hyfforddiant Cynaliadwy

 • Partneriaeth Defnydd Tir y Mynyddoedd Du – Llysgenhadon Mynydd a Rhostir
 • Asiantaeth Ynni Gwy Hafren – Pobl Ein Dyfodol
 • Maint Cymru a WCIA – MockCOP

Caffael Cynaliadwy neu Gadwyn Gyflenwi – ARUP a Noddir

 • Priodas ARIA – Dylunio mewn cynaliadwyedd o’r dechrau
 • Prifysgol Aberystwyth – BEACON Mwy o flas, llai o halen, bywydau iachach
 • WRAP Cymru – Prosiect Caffael Cynaliadwy’r Sector Cyhoeddus

Lleoliad neu ofod Cynaliadwy – Noddir gan CECA Cymru

 • Cymdeithas Tai Newydd / Hadau Wyau – Y Fainc Pwer Solar
 • LINC Cymru – Tyfu Mannau Gwyrdd
 • PENODOL, Prifysgol Abertawe / BIPVco – Adeiladau Gweithredol

Pencampwyr Cynaliadwyedd

 • Rachel Roberts
 • Meleri Davies
 • Paul Allen