Renewable UK Cymru yn apwyntio pennaeth newydd.

Mae RenewableUK Cymru wedi apwyntio Rhys Wyn Jones i arwain gwaith y corfforaeth.

Mae gan Rhys dros 20 mlynedd o brofiad yn gweithio mewn swyddogaethau ym meysydd cyfryngau, materion cyhoeddus a chsylltiadau rhanddeiliaid, yn cynnwys profiad helaeth o’r ddiwydiant ynni.

Mae Rhys yn dilyn David Clubb, cyn-gyfarwyddwr RnewableUK Cymru, sydd yn cychwyn mentr busnes newydd.

Meddai Rhys, “Fy mlaenoriaeth i fydd cynrychioli diddordebau ein aelodau, hysbysu eu chyflawniadau a chynorthwyo eu thyfiant.

Mae’n amser cyffrous i weithio ym maes ynni adnewyddol, lle mae yna herion mawr i’w ddatrys i gynyddu cyfraniad ynni adnewyddol i’r gymysg ynni, yn ogystal a ddicarboneiddio gwrês, pŵer a thrafnidiaeth.”

“Hoffwn hefyd gydnabod gwaith campus David Clubb dros y saith mlynedd diwethaf i sicrhau proffeil uchel i’r diwydiant ac aelodau yng Nghymru.  Dymunaf pob lwyddiant iddo yn ei mentr newydd.”