A yw’ch busnes yn barod am sero net?

A yw'ch busnes yn barod am sero net? 2 Mawrth, 2021 Rydyn ni eisiau gwybod sut mae busnesau Cymru yn paratoi ar gyfer sero net. Fis diwethaf gwnaeth Llywodraeth Cymru ymrwymiad i Gymru gyflawni allyriadau sero net erbyn 2050. Mae RenewableUK Cymru wedi comisiynu...

Hydrogen – y tu ôl i’r hype

Hydrogen - y tu ôl i'r hype. Byddwn yn ymuno ag Arup a HyCymru, Cymdeithas Masnach Hydrogen Cymru i drafod hyn yn sesiwn nesaf y Rhwydwaith Ynni Rhithwir ddydd Iau 25 Chwefror am 11am.I ba raddau y bydd elfen fwyaf niferus y bydysawd yn serennu yn system ynni Cymru yn...