Gwnaeth Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Seilwaith, ysgrifennu at ei gymheiriaid yn Llywodraeth y DU, Greg Clarke, mewn ymateb i'r Papur Gwyrdd ar 'Adeiladu ein Strategaeth Ddiwydiannol'. Mae'r llythyr yn gefnogol iawn i'r sector ynni adnewyddadwy...