Cynlluniau ar gyfer combo gwynt a storio newydd yn Ne Cymru

Cynlluniau ar gyfer combo gwynt a storio newydd yn Ne Cymru 17 Rhagfyr, 2020 Mae RES, un o ddatblygwyr ynni adnewyddadwy mwyaf blaenllaw'r byd, wedi cyflwyno cais i'r Arolygiaeth Gynllunio ar gyfer ei Fferm Wynt Ogmore Uchaf a'i phrosiect storio ynni. Mae'r cynnig...

Fferm Wynt Gwynt y Mor

Fferm Wynt Gwynt y Môr  27 November, 2020 Fel rhan o Wythnos Gwynt y DU, rydyn ni'n edrych ar Gwynt y Môr Fferm Wynt.  Fferm wynt alltraeth RWE’s Gwynt y Môr sydd wedi'i lleoli oddi ar arfordir Gogledd Cymru yw'r pumed fferm wynt weithredol fwyaf yn y byd. Rhoddwyd...