Gofynnom ni, dywedasoch wrthym 26 mis Ebrill, 2018 Mae'r canlyniadau yn dod o arolwg rhanddeiliaid RenewableUK Cymru eleni. Dywedodd pob un o'r aelodau RenewableUK Cymru a holwyd y byddent yn argymell aelodaeth i gydweithiwr a dywedodd 91 y cant bod yn aelod yn eu...