07968 798 315 / 07815 550 983 [email protected]

Digwyddiadau

Swyddi

RWE Renewables yw’r gweithredwr ynni adnewyddadwy mwyaf yng Nghymru. Mae’n cynhyrchu traean o holl drydan adnewyddadwy Cymru. Gyda’i gilydd, mae’r prosiectau ar y tir, ar y môr a hydro RWE Renewables yn gweithredu yn cynhyrchu digon o drydan i ddiwallu anghenion cyfatebol mwy na 550,000 o gartrefi. Dyna bron i hanner yr aelwydydd yng Nghymru.

Dyma gyfle gwych i ymuno â RWE Renewables a siarad am yr holl waith da y mae’n ei wneud yng Nghymru. Mae RWE Renewables yn chwilio am Randdeiliad a Swyddog Cyfathrebu i gefnogi ei weithrediadau yng Nghymru. Mae’r holl wybodaeth y mae’n rhaid i chi ei wybod wedi’i chynnwys yn y ddolen hon.

Potensial enfawr i’r Môr Celtaidd – os yw’r seilwaith yn iawn

Potensial enfawr i'r Môr Celtaidd - os yw'r seilwaith yn iawn 15 Medi, 2021 Mae gan y Môr Celtaidd botensial enfawr ar gyfer ynni gwynt ar y môr fel y bo'r angen ar yr amod ein bod yn cael y seilwaith yn iawn.Dywed Cyfarwyddwr RenewableUK Cymru, Rhys Wyn Jones, y...

Gweinidog Newid Hinsawdd i annerch cynhadledd Ynni Cymru yn y Dyfodol

Bydd Julie James MS, y Gweinidog Newid Hinsawdd, yn traddodi'r prif anerchiad yn Future Energy Wales ym mis TachweddYn cael ei gynnal a'i drefnu gan RenewableUK Cymru, bydd Cynhadledd ac Arddangosfa Ynni Dyfodol Cymru yn cael ei chynnal ddydd Iau 25 Tachwedd yn ICC...