Cyhoeddwyd heddiw'r enillwyr 2017 o Wobrau Ynni Gwyrdd Cymru yng nghinio a seremoni gwobrau Bae Caerdydd. Dyma'r pumed tro y dyfarnwyd y gwobrau, gyda chystadleuaeth mor uchel ag erioed. Rydym yn hynod ddiolchgar i noddwyr y gwobrau; Knights Brown, Llywodraeth Cymru a...