Rydym wedi lansio arolwg i ddarganfod beth rydych – ein haelodau a rhanddeiliaid – meddwl am yr hyn rydym yn ei wneud