Ynni adnewyddol: Pwy sy’n elwa? Dewch i drafod ar Medi 24ain!

Mae dadl fywiog bob amser ynghylch cwmpas a natur cyfranogiad / perchnogaeth gymunedol mewn prosiectau ynni adnewyddadwy, ac mae gan Gymru lu o straeon llwyddiant i'w dathlu. Ar hyn o bryd mae Llywodraeth Cymru yn edrych ar y dull a ffefrir ganddi o gyflenwi oddeutu...

Pennaeth RUK Cymru yn ymateb i lawnsiad yr NDF

Heddiw mae Llywodraeth Cymru yn lansio ei hymgynghoriad ar y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol (NDF). Mae hwn yn ddarn hanfodol o waith polisi cynllunio sy'n gosod y cyfeiriad ar gyfer datblygu prosiectau ynni adnewyddadwy (gwynt a solar ar y tir) rhwng 2020 a 2040....