07968 798 315 / 07815 550 983 [email protected]

Cadair newydd i RenewableUK Cymru

Mae RenewableUK Cymru, llais y diwydiant ynni adnewyddadwy yng Nghymru, wedi penodi Ben Lewis o Barton Willmore yn Gadeirydd newydd ei Grŵp Strategaeth. Mae Mr Lewis, sy'n Gyfarwyddwr Cynllunio Seilwaith ac Ynni yn Barton Willmore, yn cymryd yr awenau gan Jeremy Smith...