Mae cynghrair Cymru yn galw am gefnogaeth gwynt 29 Tachwedd, 2017 Mae cynghrair o un ar ddeg o fudiadau yng Nghymru heddiw yn galw am gefnogaeth bellach gan Lywodraeth y DU ar gyfer ynni gwynt ar y môr ac ynni'r haul. Mae datganiad Llywodraeth Cymru gan Lesley...