Amdanom

Rydym yn gorff masnach arobryn ynni ac isadeiledd cynaliadwy Cymraeg

Beth ydych chi’n wneud?
Rydym yn gwneud Cymru yn lle gwell drwy hyrwyddo ynni glân ac isadeiledd cynaliadwy. Rydym yn gwneud ein haelodau yn fwy llwyddianus, yn lleihau rhwystrau i brosiectau ynni cymunedol ac ymgysylltu â’r cyhoedd. O, ac rydym yn trefnu digwyddiadau anhygoel.

A ydych yn hawdd i weithio gyda?
Ydym. Rydym wrth ein bodd yn gweithio gyda’n haelodau a chyda chymaint o bobl a sefydliadau ag y gallwn ar draws Cymru.

Sut ydych chi’n gwneud eich arian?
Rydym yn codi tâl o aelodaeth a digwyddiadau. Rydym yn gwmni nid-er-elw, felly yr holl arian a wnawn yn mynd yn ôl i mewn i gefnogi ein haelodau a’r sector ehangach.

Beth arall ddylwn i ei wybod?
Rydym yn ennill gwobrau. Rydym am i Gymru gael y budd mwyaf posibl o’n newid i economi gynaliadwy. 

Jessica Hooper

Jessica Hooper

Cyfarwyddwr

Jessica sy’n gyfrifol am strategaeth gyffredinol RenewableUK Cymru.

Manon Kynaston

Manon Kynaston

Cyfarwyddwr Cynorthwyol

Mae Manon yn gyfrifol am eiriolaeth polisi a rheoli rhanddeiliaid RenewableUK Cymru. Mae hi’n siarad Cymraeg yn rhugl.