Pam ymuno?

Fel aelod byddwch yn mwynhau eich cymorth ymroddedig a sylw ddiwyro. Byddwch hefyd yn helpu i wneud Cymru yn wlad fwy cynaliadwy

Datblygu busnes

Rydym yn gwybod pa bolisïau sy’n dod, a lle y byddant yn cymryd y diwydiant – cadw chi ar flaen y gad.

Digwyddiadau gorau

Mae ein digwyddiadau yn siarad drostynt eu hunain; ymuno â channoedd o noddwyr , arddangoswyr a mynychwyr eraill. Aelodau gael gostyngiadau ar gyfer holl ein ddigwyddiadau

Rhydweithio, hysbysu, lobio

Does neb yn rhwydweithio a lobïo well yn ein sector. Ein nod yw gwneud eich sefydliad yn llwyddo – fodd bynnag, ydych yn ei ddiffinio.

Deallusrwydd

Ymunwch â’n aelodau-unig grŵp LinkedIn i glywed am gyfleoedd contract a’r wybodaeth ddiweddaraf oddi wrth bolisi a materion cyhoeddus.

Mae ein haelodau yn ganolog i bopeth a wnawn. Maent yn helpu i lywio ein gweithgareddau, ac yn eu cefnogi gydag ystod o fudd-daliadau, gan gynnwys:

  • Cyfle i ymuno â grŵp strategaeth Cymru; siapio ein gweithgareddau ac yn cwrdd â’r cwmnïau mwyaf gweithgar ac ymroddedig sy’n gweithredu yng Nghymru
  • disgownt Aelodau ar yr holl ddigwyddiadau RenewableUK
  • presenoldeb am ddim mewn digwyddiadau Connect ar draws y DU
  • cyfleoedd datblygu busnes drwy ein gwybodaeth heb ei hail o gwmnïau a chyfleoedd busnes
  • Cefnogaeth lawn ar gyfer eich gweithgareddau digidol, gan gynnwys hyfforddiant mewnol a ddarperir yn rhad ac am ddim

blynyddoedd yn weithgar yng Nghymru...

aelodau yn sefydlu yng Nhymru

%

ein haelodau sy'n graddio ein gwasanaethau yn dda neu'n ardderchog

Mae ein rhwydwaith y DU o gwmnïau sy'n aelodau