Hydrogen – behind the hype.  We’ll be joining forces with Arup and HyCymru, Wales’ Hydrogen Trade Association to discuss this at the next session of the Virtual Energy Network on Thursday 25 February at 11am.

To what extent will the universe’s most abundant element star in Wales’ future energy system?  With Governments in Cardiff and Westminster increasingly keen to unlock Hydrogen’s potential as part of their decarbonisation pathways, we ask what are the opportunities and practical challenges?  

The session will be hosted by Rhys Jones from RenewableUK Cymru and David Brown from Arup.  Speakers will include:

 • Guto Owen – Director of Ynni Glan and founder of HyCymru, the Welsh Hydrogen Trade Association
 • Jon Maddy – Director of the University of South Wales’ Hydrogen Centre
 • Beccie Drake – Specialist energy and infrastructure engineer at Arup
 • Ray Arrell – Head of Technical Development at Regen

If you’d like to join the session, just drop us an email at [email protected] and we’ll send you the joining instructions.

Hydrogen – y tu ôl i’r hype. Byddwn yn ymuno ag Arup a HyCymru, Cymdeithas Masnach Hydrogen Cymru i drafod hyn yn sesiwn nesaf y Rhwydwaith Ynni Rhithwir ddydd Iau 25 Chwefror am 11am.

I ba raddau y bydd elfen fwyaf niferus y bydysawd yn serennu yn system ynni Cymru yn y dyfodol? Gyda Llywodraethau yng Nghaerdydd a San Steffan yn fwyfwy awyddus i ddatgloi potensial Hydrogen fel rhan o’u llwybrau datgarboneiddio, gofynnwn beth yw’r cyfleoedd a’r heriau ymarferol?

Rhys Jones o RenewableUK Cymru a David Brown o Arup fydd yn cynnal y sesiwn. Bydd y siaradwyr yn cynnwys:

 • Guto Owen – Cyfarwyddwr Ynni Glan a sylfaenydd HyCymru, Cymdeithas Masnach Hydrogen Cymru
  Jon Maddy – Cyfarwyddwr Canolfan Hydrogen Prifysgol De Cymru
  Beccie Drake – Peiriannydd ynni a seilwaith arbenigol yn Arup
  Ray Arrell – Pennaeth Datblygu Technegol Regen

Os hoffech chi ymuno â’r sesiwn, dim ond gollwng e-bost atom yn [email protected] ac fe anfonwn y cyfarwyddiadau ymuno atoch.